" "

http://covid.economy.gov.ru/

.

. , . , . 6,   , .
  -